info@cbc-clusters.org.rs

Projekt

Područje projekta

MSP su važni poslodavci u Somboru i Belišću koji doprinose ekonomskoj vrijednosti grada, ali i okolnih ruralnih područja Vojvodine i Slavonije. Kliknite OVDJE za više informacija

 

Problemi i naš pristup

Da bi se prevladali identificirani izazovi i ojačale mogućnosti rasta i inovacija, kao i mogućnosti zapošljavanja lokalnih MSP-a, prekogranična suradnja industrije, vlade, sveučilišta i građana (“Quadruple Helix”) ojačat će se i formalizirati uspostavljanjem dva prekogranična klastera. Prvi će biti u Somboru i bit će usmjeren na poljoprivredu i primjenu tehnologije na ovom području, a drugi će biti pozicioniran u Belišću i bit će usmjeren na papirnu industriju i strojarstvo. Kliknite OVDJE za više informacija

 

Prekogranična suradnja

Sombor i Belišće veliki su industrijski centri u svojim zemljama i trenutno se oba grada suočavaju sa sličnim poteškoćama koje štete njihovim prednostima na tržištu koje obuhvaća modno područje pogodno za poslovanje. Kliknite OVDJE za više informacija

 

Međunarodne, nacionalne i makroekonomske strategije

Realizacija projektnih namjera poduprijet će napore Europske unije u postizanju ciljeva utvrđenih Strategijom Europa 2020 (Europe 2020 Strategy), posebno u području obrazovanja, zapošljavanja i klimatskih promjena / energije. Kliknite OVDJE za više informacija

 

Doprinos programskoj strategiji i horizontalnim ciljevima

Ovaj će projekt biti usmjeren na smanjenje utjecaja na okoliš i postizanje održivog razvoja korištenjem čiste energije i obnovljivih izvora. Kliknite OVDJE za više informacija

 

Potencijalni rizici i upravljanje rizikom

Rizik 1 (srednji) – Nedostatak koordinacije i neuspjela komunikacija između članova projektnog tima što može dovesti do smanjene učinkovitosti u provedbi projekta. Ovo je rizik neizbježan u bilo kojoj vrsti timskog rada, posebno kada je riječ o timovima koji se nalaze na različitim geografskim lokacijama. Kliknite OVDJE za više informacija

 

Održivost, dugovječnost i primjenjivost projektnih proizvoda

Održivost projekta je jedna od njegovih glavnih odlika koja se ispoljava kroz osnivanje dva međgranična klastera u oblsti Sombora i Belišća. Kliknite OVDJE za više informacija