info@cbc-clusters.org.rs

Doprinos programskoj strategiji i horizontalnim ciljevima

Održivi razvoj (okoliš) – pozitivan

Ovaj će projekt biti usmjeren na smanjenje utjecaja na okoliš i postizanje održivog razvoja korištenjem čiste energije i obnovljivih izvora.

Jedna od projektnih aktivnosti bit će analiza mogućnosti i kapaciteta za korištenje različitih oblika obnovljivih izvora u različitim poljoprivrednim aktivnostima u prekograničnoj regiji. Obnovljivi izvori energije i poljoprivreda recept su za uspjeh, jer se vjetar, solarna energija, kao i geotermalna i energija biomase mogu zauvijek koristiti, što će poljoprivrednicima pružiti dugoročan izvor prihoda i održiviji način obavljanja svog posla. Uz to, ovaj projekt će razviti internetski alat za mapiranje obnovljivih izvora koji su održivi za uporabu u prekograničnoj poljoprivredi.

Jednake mogućnosti i bez diskriminacije – pozitivno

Unutar projekta s prekograničnim klasterima, vodit ćemo računa o načelima da svi zaslužuju jednaku priliku i da se diskriminacija ne smije tolerirati, osiguravajući tako da se ta načela poštuju u svim projektnim aktivnostima. Uspostavljanje dva prekogranična klastera doprinijet će stvaranju mogućnosti za zapošljavanje i suradnju za sve stanovnike regije, što uključuje i ranjive i marginalizirane skupine. Inovativna rješenja na mobilnoj i internetskoj platformi koja ćemo razvijati tijekom ovog projekta također će se koristiti za jačanje prekogranične suradnje B2B-a i jačanje poslovnog okruženja na projektnom području kako bi se svima pružile jednake mogućnosti.

Alati razvijeni tijekom projekta bit će dostupni svim osobama na projektu, bez obzira na nacionalnost, socijalno-ekonomski status, vjeru, dob, spol ili druge karakteristike. Internetski alati od osobite su važnosti kada su u pitanju načela jednakih mogućnosti i nulte tolerancije na diskriminaciju jer omogućuju osobama s ograničenim fizičkim sposobnostima ili onima koji su u braku da studiraju i sudjeluju.

Ravnopravnost žena i muškaraca – pozitivna

Načelo ravnopravnosti žena i muškaraca primjenjivat će se tijekom projekta prekogranične provedbe klastera, a osigurat će se da projektne aktivnosti slijede taj princip. Obrazovanje koje se nudi malim i srednjim poduzećima i članovima klastera, kao i mentorstvo koje se pruža u klasterima i pružanje prilika studentima i diplomcima za stjecanje iskustva u kompanijama članicama klastera sve su projektne aktivnosti koje će biti u potpunosti dostupne i ženama i muškarcima.

Osim toga, u sastav projektnog tima naći će se pripadnici svih spolova kako bi bili ravnopravno zastupljeni.