info@cbc-clusters.org.rs

Ukupni proračun projekta (€)

1.102.472,76 €

Iznos EU sufinanciranja (€)

937.101,83 €

Datum početka projekta

01.06.2019.

Datum završetka projekta

31.05.2021.

Ukratko o projektu

Ukratko o projektu

Najveći izazov koji ćemo prevladati ovim projektom je nedostatak visoko kvalificirane radne snage za mala i srednja poduzeća (u daljnjem tekstu: MSP) u najjačim ekološkim industrijama - papirnoj industriji i strojarstvu u Belišću, kao i poljoprivredi u Somboru.

Projekt je također usmjeren na rješavanje problema visoke stope nezaposlenosti i slabog inovacijskog potencijala. Kako bismo prevazišli ove izazove, naš će projekt uspostaviti jaču prekograničnu suradnju industrije, vlade, sveučilišta i građana (Quadruple Helix) i na taj način povećati sposobnost zapošljavanja malih i srednjih poduzeća, kao i njihov inovativni i razvojni potencijal.

Navedene ciljeve postići ćemo uspostavljanjem dva prekogranična klastera, od kojih će prvi biti smješten u Somboru i bit će usmjeren na poljoprivredu i primjenu tehnologije u ovom području, a drugi će biti pozicioniran u Belišću i biti usmjeren na papirnu industriju i strojarstvo.

Budući da je glavni cilj ovog projekta stvaranje povoljnog okruženja za razvoj vještina i kapaciteta za zapošljavanje MSP-a, najveća promjena koju će projekt donijeti je ojačana prekogranična suradnja industrije, vlade, sveučilišta i građana, a ona će se postići kroz dva već opisani su prekogranični klasteri koje će upravljati institucije za podršku poslovanju. Uz uspostavljanje klastera, projekt će također predstaviti inovativna rješenja na mobilnim i internetskim platformama i razviti internetski alat za lociranje obnovljivih resursa u poljoprivredi na području prekogranične suradnje. Osim toga, dvije će zgrade biti prilagođene i opremljene za potrebe projekta s prekograničnim klasterima. Glavna ciljna skupina projekta su mala i srednja poduzeća i institucije za podršku poslovanju, ali i lokalna uprava, sveučilišta, interesne skupine i javnost. Projekt će podržati i značajno poboljšati suradnju i trgovinske veze između dvaju područja, što će omogućiti malim i srednjim poduzećima da uspostave partnerstva s proizvođačima čija je pozadina slična njihovoj i proširiti opseg njihovog tržišta na međunarodnoj razini.

Interreg-IPA program prekogranične suradnje / Hrvatska - Srbija 2014-2020

Interreg-IPA program prekogranične suradnje / Hrvatska - Srbija 2014-2020

Interreg-IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014.-2020. Prekogranični je program posvećen skladnom razvoju projektnog područja i Europske unije u cjelini.

Pod cijenu dugog naziva projekta, to se opisuje riječima koje su svaka jedna za sebe važna iz perspektive suradnje Hrvatske i Srbije. Naziv Interreg podrazumijeva teritorijalnu suradnju zemalja Europe. Ovaj koncept, razvijen od strane Europske unije (EU), omogućuje zajedničko dijeljenje i razmjenu politika među državama. U izvornom obliku na engleskom jeziku IPA predstavlja instrument za pretpristupnu pomoć ili u prijevod na srpski instrument instrument za pretpristupnu pomoć. Kao što ime govori, IPA je koncept EU koji omogućuje suradnju između država članica EU i zemalja koje su (potencijalni) kandidati za pristupanje EU. Program prekogranične suradnje, skraćeno CBC od engleskog naziva Transgranična suradnja (Program), odnosi se na jedno od tri načela Interrega, a to je prekogranična, međunarodna i međuregionalna suradnja.

Hrvatska i Srbija nazivi su zemalja koje sudjeluju u programu u kojem su se složile da zajednički prevladaju izazove koji prevazilaze nacionalne granice i obvezuju se na neiskorišteni potencijal rasta u prekograničnom području. Godine 2014. - 2020. znače trenutni višegodišnji financijski opseg, tj. razdoblje od sedam godina i niz planova za korištenje sredstava EU.