info@cbc-clusters.org.rs

Ukupan budžet projekta (€)

1.102.472,76 €

Iznos EU kofinansiranja (€)

937.101,83 €

Datum početka projekta

01.06.2019.

Datum završetka projekta

31.05.2021.

Ukratko o projektu

Ukratko o projektu

Najveći izazov koji ćemo savladati ovim projektom je manjak visokokvalifikovane radne snage za mala i srednja preduzeća (u daljem tekstu MSP) u najsnažnijim industrijama okoline – papirnoj industriji i mašinskom inženjerstvu u Belišću, kao i u poljoprivredi Sombora.

Projekat je takođe usemeren rešavanju problema visoke stope nezaposlenosti i slabog inovativnog potencijala. Kako bismo savladali ove izazove, naš projekat će osnovati jaču prekograničnu saradnju između oblasti industije, vlade, univerziteta, i građanstva (“Quadruple Helix”), i time povećati kapazitet zapošljavanja MSP-a, kao i njihov inovativni i potencijal za razvoj.

Postići ćemo gorepomenute ciljeve pomoću osnivanja dva prekogranična klastera od kojih će prvi biti pozicioniran u Somboru i biti usmeren na poljoprivredu i primenjivanje tehnologije u ovoj oblasti, a drugi pozicioniran u Belišću i biti usmeren na papirnu industriju i mašinsko inženjerstvo.

Pošto je glavni cilj ovog projekta da se ostvari pogodno okruženje za razvoj sposobnosti i kapaciteta zapošljavanja MSP-a, najveća promena koju će projekat doneti je ojačana prekogranična saradnja između oblasti industije, vlade, univerziteta, i građanstva, a ona će biti ostvarena kroz dva već opisana prekogranična klastera koji će biti vođeni od strane institucija za podršku poslovanja. Pored osnivanja klastera, u okviru projekta ćemo takođe predstaviti inovativna rešenja na mobilnim i internet plaformama i razviti internet alat za lociranje obnovljivih resursa u poljoprivredi na CBC (Cross Border Cooperation) području. Povrh toga, dve zgrade biće prilagođene i opremljene za potrebe projekta sa mešugraničnim klasterima. Osnovna ciljna grupa projekta su MSP-a i institucije za podršku poslovanja, ali takođe i lokalna samouprava, univerziteti, interesne groupe i šira javnost. Projekat će potpomoći and značajno unaprediti saradnju i trgovinu veze između dve oblasti, što će dozvoliti MSP-a da oforme partnersta sa proizvođečima čja posunda liči njihovoj i prošire opseg svoje tržišta na internacionalnom nivou.

Interreg-IPA program prekogranične saradnje / Hrvatska – Srbija 2014-2020

Interreg-IPA program prekogranične saradnje / Hrvatska – Srbija 2014-2020

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020 je prekogranični program posvećen harmoničnom razvoju oblasti obuhvaćene projektom i Evropske Unije kao celine.

Pod cenu podužeg naziva projekta, on je opisan rečima koje su svaka za sebe značajna iz perspektive saradnje između Hrvatske i Srbije. Naziv Interreg podrazumeva teritorijalnu saranju među državama Evrope. Ovaj koncept razvijen od strane Evropske Unije (EU) omogućava zajedničko delanje i razmenu politika između zemlja. U svom orignalnom obliku na engleskom, IPA je skraćenica za Instrument for Pre-Accession Assistance, ili u prevodu na srpski, Instrument za pretpristupnu pomoć. Kao što naziv nagoveštava, IPA je EU koncept koji omogućava saradnju među državama članicama EU-e i država koje su (potencijalni) kandidati za ulazak u EU. Program prekogranične sradnje koji se označava skraćenicom CBC od engleskog naziva Cross-border Cooperation (Programme) odnsi se na jedan od tri principa Interreg-a, a to je prekogranična, međunarodna i međuregionalna saradnja.

Hrvatska i Srbija su imena država koje učestvuju u programu u koje su pristale da zajednički pobede izazove koji se prevazilaze drćavne granice i posvete se neiskorištenom potentcijalu za rast u prekograničnoj oblasti. Godine 2014 – 2020 označavaju aktuelni višegodišnji finansijski opseg tj. sedmogodišnji period i raspon planova za upotrebu resura EU-e.