info@cbc-clusters.org.rs

Aktivnosti

 • Kooridnacija i nadgledanje projekta
 • Osnivanje dva prekogranična klastera, u Somboru and Belišću
 • Razvojanje studija ključnih za rad i rast prekograničnih klastera
 • Priprema pravne osnove za osnivanje dva prekogranična klastera
 • Obrazovni programmi za MSP-a
 • Menorstvo članova klastera
 • Poboljšavanje dijaloga između javnog i privatnog sektora na lokalnom nivou
 • Širenje kapaciteta članova klastera i potencijalnih članova klastera
 • Studijska poseta projektnog tima Austriji u svrhe posmatranja primera dobre prakse i studijska poseta medugraničnog poljoprivrednog klastera i MSP-a Hrvatskoj
 • Razvijanje inovativnih veb i internet rešenja
 • Prilagođavanje i opremanje kancelarija grada Sombora za potrebe klastera poljoprivrede
 • Prilagođavanje i opremanje kancelarija LRA Belišće za potrebe klastera
 • Startap aktivnosti
 • Digitalne aktivnosti uključujući društvene mreže
 • Promotivni materijal
 • Javni događaji
 • Ciljani događaji