info@cbc-clusters.org.rs

Ciljevi i rezultati

Ovaj projekat će dovesti do jačanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja pošto mu je glavni cilj da stvori pogodno preduzetničko okruženje za razvoj mogućnosti i kapaciteta za zapošljavanje MSP-a kroz osnivanje dva prekogranična klastera u oblastima poljoprivrede, upotrebe informacionih i komunikacionih tehnologija u poljoprivredi i mašinskog inženjerstva, kojima će upravljati institucije za podršku oslovanja i istraživačke institucijetions u Somboru i Belišću.

Kroz saradnju i umrežavanje institucija znanja, lokalne kompanije i građani koji koriste saradnju između vlade, industrije, akademinje i neprofitnih organiyacija (Quadruple helix innovation and cooperation form) će biti motivisani i podržani u pokušajima da upotrebe  nove, inovativne usluge u poljoprivredi i prehrambenoj industriji kroz razmenu znanja i iskustava. Ovakve aktivnosti će povećati saradnju između preduzeća, institucija za podršku poslovanja i MSP-a, kao i saradnju svih navedenih sa istraživačkim institucijama. Posvetićemo pažnju analizi mogućnostima za korišćenje različitih tipova obnovljive energije za razne poljoprivredne delatnosti u prekograničnom regionu, što će podržati zaštitu okoliine i promociju održive energije u čitavom regionu.

Projekat prekograničnih klastera će osnažiti saradnju između MSP-a, binstitucija za podršlu poslovanja, klastera, edukativnih kako i istraživačkih organizacija, i preduzetnika kroz osnivanje dva prekogranična klastera u oblastima poljoprivrede, upotrebe informacionih i komunikacionih tehnologija u poljoprivredi i mašinskog inženjerstva u Somboru i Belišću. Zajedno sa tim, zajedničkim snagama ćemo razviti rešenja na mobilnoj i internet platformi zasnovana na edukativnim programima u svrhu jačanja CBC B2B saranje i poslovnog okruženja u oblasti projekta. Opisane aktivnosti su uobičajene za potsticanje inovacije, i novih tehnologija, informacionih, komunikacionih i drugih. U okvru projekta ćemo takođe razviti internet alate za mapiranje obnovljivih resursa u agrikulture na prekograničnoj oblasti. Sve ovo će pomoći MSP-a, institucijama za podršku poslovanja i grupama od interesa da stvore pogodno poslovno okruženje za razvoj, ali javnost će isto profotorati kroz povećanje potencijala za zapošljavanje u regionu.

Ciljevi vezani za projekat

– Pojačati sposobnost za rast i moć zapošljavanja MSP-a i institucija za podršku poslovanja

– Pojačati sposobnost za rast i moć zapošljavanja MSP-a i institucija za podršku poslovanja kroz osnivanje prekograničnih klastera u oblasti poljoprivrede, upotrebe informacionih i komunikacionih tehnologija u poljoprivredi i mašinskog inženjerstva u gradovima Belišću i Somboru

– Osnažiti prekougraničnu B2B saradnju i poslovno okruženje u regionu projekta

– Razviti rešenja u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija koja se baziraju na edukativnim porgramima u svrhu jačanja prekogranične B2B saranje i poslovnog okruženja u regionu projekta