info@cbc-clusters.org.rs

4. prioritetna osa poziva

Jačanje tržišnih prednosti i razvoj poslovnog okruženja na projektnom području

Specifični cilj 4.1

Tržišna prednost projektnog područja bit će povećana jačanjem suradnje između institucija za podršku poslovanju, klastera, obrazovnih i istraživačkih institucija, poduzetnika s ciljem razvoja novih proizvoda / usluga / patenata / marki na projektnom području.

Ovaj će projekt raditi na prevazilaženju tih prepreka u smislu jačanja usluga poslovne podrške kako bi institucije zadužene za to dodatno pomogle malim i srednjim poduzećima da poboljšaju svoje performanse i steknu veću tržišnu prednost. Također, ovaj projekt nastoji uspostaviti i promovirati poslovne mreže koje će podržavati zaštitu proizvoda, marketing i razvoj prekograničnog tržišta, kao i ispuniti potrebu projektnog područja za poboljšanjem usluge i kvalitete proizvoda, radeći na vještinama i stjecanju znanja u vezi s primjenom inovativnih tehnologija. Pored toga, projekt je usmjeren na uspostavljanje i daljnji razvoj laboratorija, informatičkih i komunikacijskih tehnologija, kao i centara za inovacije i tehnologiju, koje će dijeliti tvrtke u projektnom području.