info@cbc-clusters.org.rs

Potencijalni rizici i upravljanje rizikom

Rizik 1 (srednji) – Nedostatak koordinacije i neuspjela komunikacija između članova projektnog tima što može dovesti do smanjene učinkovitosti u provedbi projekta. Ovo je rizik neizbježan u bilo kojoj vrsti timskog rada, posebno kada je riječ o timovima koji se nalaze na različitim geografskim lokacijama.

Iako svaki partner ima svoje glavne odgovornosti, ovaj je projekt prije svega zajednički zadatak i partneri će svakodnevno blisko surađivati. Također se planiraju redoviti sastanci kako bi se osiguralo da svi projektni partneri budu ažurni o aktivnostima drugih partnera i da prekogranična suradnja teče nesmetano i učinkovito. Pored projektnog tima, drugi zaposlenici projektnih partnera bit će informirani o aktivnostima u okviru projekta, tako da potencijalne promjene u sastavu projektnog tima ne bi utjecale na provedbu projekta. Uzimajući u obzir iskustvo stečeno u fazi pripreme projekata, može se zaključiti da svi partneri poštuju određene rokove i vrijeme drugih ljudi kao i doprinos, što je snažan i pozitivan pokazatelj da ovaj rizik vjerojatno neće pretvoriti u problem. Sve poteškoće u komunikaciji članovi tima će pravovremeno riješiti putem e-pošte, telefona ili uživo.

Kako bi izbjegli potencijalne probleme koji bi mogli nastati zbog geografske udaljenosti, timovi će redovito komunicirati e-poštom, telefonom ili Skypeom kako bi obavijestili sve partnere o svim relevantnim događajima u okviru projekta. Partneri će pokušati prisustvovati događajima koje organiziraju drugi partneri i tako produbiti suradnju. Malo je vjerojatno da će se pojaviti potencijalni problemi jer su partneri razvili način redovite komunikacije već u fazi pripreme projekta.

Redoviti sastanci projektnih partnera glavni su mehanizam za sprečavanje ovog rizika. Partneri će se sastajati barem jednom u svakom izvještajnom razdoblju kako bi se dogovorili o nadolazećim zadacima i aktivnostima.

Rizik 2 (srednji) – Budući da je investicijsko poslovanje ključno za održivo okruženje u kojem će djelovati prekogranični klasteri, procjena rizika provedena je kao važna podfaza u fazi planiranja projekata. Utvrđena su dva elementa rizika: 1. nedostatak interesa potencijalnih dobavljača zbog nedostatka dostupnih informacija, 2. komplicirani postupci javnih nabava koji bi odbacili potencijalne dobavljače. Složeni postupci javne nabave ponekad mogu obeshrabriti manje tvrtke koje nemaju iskustva s sudjelovanjem u javnoj nabavi u skladu s pravilima PRAG-a.

Projektni tim nastojat će spriječiti rizične posljedice holističkim pristupom koji sadrži nekoliko ključnih elemenata:

1. Osigurajte da su specifikacije točne i da potencijalni dobavljači imaju dovoljno vremena i svih potrebnih informacija.

Nedostatak informacija može se uspješno riješiti na način da natječajna dokumentacija sadrži sažetu i preciznu specifikaciju. Ponude će biti otvorene dovoljno dugo da svi zainteresirani dobavljači mogu realno ispuniti sve obrasce i prikupiti sve potrebne dokumente.

2. Osoba za kontakt određena za svaki natječaj bit će na raspolaganju odgovoriti na sva pitanja potencijalnih dobavljača kako bi se umanjio rizik od neprihvaćanja ponuda zbog nerazumijevanja postupka.

3. Detaljno istraživanje tržišta provedeno je u fazi pripreme projekta. U slučaju kvara opreme, podizvođač snosi posljedice, u skladu s uvjetima javne nabave i potpisanim ugovorom. Nadzor nad radovima bit će sastavni dio svakog potpisanog ugovora kako bi se osigurala odgovarajuća kvaliteta konačnog proizvoda.

Rizik 3 (visok) – Mali interes ciljne skupine (MSP u Somboru i Belišću) koji su pozvani da se pridruže klasterima. To može biti rezultat nedostatka pristupa informacijama o projektima i mogućnosti da se pridruže prekograničnim klasterima, svijesti o prednostima koje će uživati ​​u pridruživanju prekograničnim klasterima i općeg nedostatka interesa za sudjelovanje u projektnim aktivnostima. Moguće je da je trenutni nedostatak poslovnih prilika u prekograničnom području projekta doveo do skeptičnog stava za MSP. Kako projekt nastoji poboljšati uvjete poslovanja u ciljnom području, podizanje svijesti o potencijalima promjena također bi trebalo utjecati na stav malih i srednjih poduzeća.

Taj rizik može imati značajan utjecaj, pa mu je stoga posvećena posebna pažnja tijekom pripremne faze projekta. Detaljna priprema i dobro razvijen plan komunikacije poduzimaju se mjere opreza u vezi s ovim rizikom. Rizik će se smanjiti opsežnom promotivnom i komunikacijskom kampanjom u elektroničkim i tiskanim medijima, putem interneta i promotivnih materijala (letaka i brošura).

Informacije o projektu i posebno o prednostima pridruživanja prekograničnim klasterima bit će dostupne na web stranici, televizijskom programu, radio emisijama, člancima u tiskanim medijima, društvenim mrežama, promotivnim brošurama i brošurama, kao i putem izravnog kontakta s projektnim timovima. Otvaranje i zatvaranje konferencija dodatni su načini širenja informacija.

Ova sveobuhvatna kampanja proširit će informacije o projektu, ali i podići svijest unutar ciljne skupine o mnogim prednostima koje četverostruki helix donosi u okviru projekta. Širenje tržišta, pronalaženje partnera u prekograničnoj regiji i izgradnja potrebnih mreža kontakata bit će predstavljeni široj publici koja uključuje mala i srednja poduzeća u projektnom području.