info@cbc-clusters.org.rs

Područje projekta

MSP su važni poslodavci u Somboru i Belišću koji doprinose ekonomskoj vrijednosti grada, ali i okolnih ruralnih područja Vojvodine i Slavonije. Dokaz koji potkrepljuje ovu tvrdnju je broj MSP-a na ovom području, to jest 275 aktivnih MSP-a u Belišću i približno 2300 u Somboru. Daljnji dokaz je broj zaposlenih u malim i srednjim preduzećima u odnosu na ukupni broj zaposlenih u privatnom sektoru oba grada. Najveći izazov s kojim se suočavaju mala i srednja poduzeća u Somboru i Belišću je nedostatak visoko kvalificirane radne snage u najjačim industrijama na ovom području, a to su papirna industrija i strojarstvo u Belišću, te poljoprivreda u Somboru. S druge strane, oba grada imaju visoku stopu nezaposlenosti; 1.010 ljudi u Belišću, 5377 ljudi, tj. 13% u Somboru. Te statistike, zajedno s velikim dokumentiranim brojem slobodnih radnih mjesta (391 u Belišću), imaju za posljedicu da lokalna mala i srednja poduzeća sve teže pronalaze pogodne radnike, što potencijalno ograničava njihovu mogućnost uvođenja inovacija utemeljenih ili na pionirskim istraživanjima ili na novim primjenama znanja. Osim toga, mala i srednja poduzeća u Srbiji i Hrvatskoj teško pronalaze korisne informacije o širenju poslovanja u inozemstvu. Ovi izazovi proizlaze iz struktura koje se temelje na prostorima:

  1. Obrazovni sustav ne uključuje vještine potrebne malim i srednjim poduzećima,
  2. nedostatak sveobuhvatnih obrazovnih programa za potencijalne poduzetnike,
  3. stalna emigracija visokoobrazovanih i kvalificiranih radnika u razvijenije države članice EU-a.

Borba s utvrđenim preprekama zahtijeva sustavno jačanje interakcija između relevantnih postojećih aktera u industriji, lokalnoj upravi, akademskim institucijama i neprofitnim organizacijama, koje su i danas nerazvijene u ovom području. Projekt nastoji promijeniti ovu dinamiku stvaranjem dva prekogranična klastera prilagođena specifičnim industrijama u gradovima Somboru i Belišću.