info@cbc-clusters.org.rs

Prekogranična suradnja

Sombor i Belišće veliki su industrijski centri u svojim zemljama i trenutno se oba grada suočavaju sa sličnim poteškoćama koje štete njihovim prednostima na tržištu koje uključuje modno područje pogodno za poslovanje. Oba su se grada povijesno oslanjala na poljoprivredu, papirnu industriju i strojarstvo kao važne stupove ekonomije, što i danas čine. Spajanje područja podijeljenih granicom uspostavljanjem dva klastera prekogranične suradnje doprinijet će naporima dva grada da poboljšaju lokalnu poslovnu klimu, svoju tržišnu prednost i inovacije ovih sektora. Osim toga, olakšat će suradnju i razmjenu između dvaju područja, što će omogućiti malim i srednjim poduzećima da svoje tržište učine međunarodnim.

Prednosti koje treba iskoristiti ciljna skupina: Primjena prekograničnog pristupa omogućit će kompanijama i klasterima da iskoriste svoj prodor na tržištu više nego što bi bilo moguće ako bi djelovali kao pojedinačne tvrtke na lokalnoj razini. Članstvo u klasteru pružit će priliku malim i srednjim poduzećima da uspostave partnerstva s tvrtkama koje nude slične usluge / proizvode, prošire svoje dobavljače i kupce (strategije prodora na nova tržišta), smanje troškove prijevoza i potaknu mobilnu radnu snagu. Interakcije MSP-a, ali i poslovnih i lokalnih vlasti koje podržavaju organizacije, s relevantnim fakultetima i Nacionalnim savezom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), koji su izvori znanja vrednovanih na tržištu rada i tehnologije, izravno će utjecati na nedostatke u znanju za MSP i slabosti u njihovoj sposobnosti za inoviranje što će im omogućiti povećanje dodane vrijednosti svojih proizvoda i maksimiziranje dobiti.

Prednosti koje trebaju uživati ​​partneri i projektno područje: Uspostavljanje dva klastera prilika je za ekonomsko jačanje projektnog područja zahvaljujući sinergijskom učinku između i unutar klastera koji će proizvesti dodatne potrebe za radnom snagom i potaknuti prosperitet. Omogućit će i sveučilištima da preuzmu ulogu poduzetnika preoblikovanjem nastavnih i istraživačkih profila u skladu s potrebama tržišta i širim potrebama društva.